Astrofizik Meraklısı

Astrofizik ne demek, aslında astrofiziğe geçmeden evvel bu tip kavramların kökeninde insanın doğasında merak olması gerektiğini bir hatırlatmak isterim. Astrofizik aslında insanoğlunun yıldızları izleyip anlamaya çalıştığı ilk zamanlarda; bazı yıldızların farklı hareketler yaptığını fark etmesiyle başlar. biz meraklılar, gök cisimlerinin yörüngelerinin nasıl hesaplandığı, nasıl bir şekli olduğu, ne kadar süre sonra gökyüzünde nerede görüneceği, hangi zamanda yörüngesinin neresinde olacağı gibi birçok soruya cevap bulmaya çalışırız.


İyi bir beşiktaşlı

“iyi bir insan olmadan, iyi bir Beşiktaşlı olunmaz!” düşüncesine katılıyorum. İnsan yaşadığı toprakları fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yaşanabilir hayal etmek şüphesiz ‘iyi insan’ olmanın temel gereklerindendir. Beşiktaş sevgisi ise tartı ile tartılmaz, para ile alınmaz, metre ile ölçülmez duygulardır. siyah-beyazdır. beşiktaşk; asla bitmeyecek siyah beyaz bir sevdadır.


Realist kişilik

Gerçekçilik aslında, gerçeği olduğu gibi anlamak, pozitivizmin sahip olduğu neden-sonuç ilişkisine ciddiyetle yaklaşmaktır. gerçekçi olmak, bazi gercekleri kabul edip onlarla yasamayi ogrenmektir, zordur ama imkansiz deildir. Gerçekleştiremeceğin hayallerin olmamasıdır. Ama az bi hayalperestlikte fena olmaz. :)


Araştırmacı

Araştırmacı, bilimsel düşünebilmeyi hayatının her kademesinde başarmak ile eş anlamlıdır. Bir araştırmacıda olması gereken özelliklerin hemen hemen çoğuna sahip olduğumu düşünüyorum. Bu özellikler; meraklı ve hevesli olmak, iyi deneyci olmak, dikkati yoğunlaştırabilme gücüne sahip olmak gibi temel özelliklerdir.


Laik ve Atatürkçü

Tabi burda Laiklik ve Atatürkçüğün tanımını yapmayacağım. Ama unutulmuş ve uygulamada çoğu zaman eksik kaldığımız bir kaç anektot paylaşmak isterim. Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyetin en önemli yapı taşlarından biri olan laiklik, çağdaş olma, toplum ve devlet yaşamının akla ve bilime dayandırılması, devletin her dinin mensuplarına hiçbir ayrım gözetmeden kanun önünde eşitlik sağlaması laikliğin gereklerindendir. Atatürk “Vicdan hürriyeti, ferdin mutlak korunması gereken tabii haklarının en mühimlerinden sayılmalıdır. Her fert; istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine has siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.” diyerek laiklik anlayışının, demokrasi ve insan haklarının en önemli unsurlarından biri olan din ve vicdan hürriyetine dayandığını belirtmiştir. Buna göre kişiler, özgürce dinlerini seçebilme ve bu dinin gereklerini diledikleri ölçüde yerine getirme veya getirmeme hürriyetine sahiptirler. Aynı zamanda bu anlayışta kişi isterse hiçbir dine inanmama konusunda da özgürdür. Laikliğin bir diğer unsuru ise devletin resmî dininin olmamasıdır.
mail@kemalcan.net

Araştırmalarım ve yazılarımı okumak için lütfen Blog Sayfasını ziyaret ediniz